Pierwsza wizyta
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ
PRZYJDŹ MINIMUM 15 MINUT WCZEŚNIEJ

Przed pierwszą wizyta konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności oraz założenie karty pacjentaWypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO(konieczna jest znajomość numeru PESEL pacjenta oraz opiekuna prawnego w przypadku pacjentów małoletnich)

Wypełnienie wywiadu medycznego (znajomość chorób, leków które przyjmuje pacjent)

Wypełnij poniższą ankietę konsultacji ortodontycznej a następnie wyślij ja na e-mail gabinetu lub wydrukuj i przynieś ze sobą na wizytę.
Ankieta zawiera wiele ważnych pytań, które pomogą przygotować się lekarzowi do spotkania z Tobą oraz jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje potrzeby.
Jeśli posiadasz wykonywane w przeszłości rentgenowskie zdjęcie pantomograficzne (zdjęcie na którym widoczne są wszystkie zęby) i/lub cefalometryczne (boczne zdjęcie głowy)
Przynieś je ze sobą na wizytę – mogą być pomocne przy diagnostyce/ planowaniu leczenia. Jeśli posiadasz zdjęcie na płycie CD oraz kliszy zabierz jedynie wersje cyfrową (CD)
JAK PRZEBIEGA PIERWSZA WIZYTA
Konsultacja ortodontyczna składa się z kilku części.
Rozmowa (gabinet konsultacyjny)

Na początku odbywa się rozmowa pacjenta z lekarzem, podczas której ustalane są przyczyna zgłoszenia się do gabinetu oraz oczekiwania pacjenta wobec leczenia ortodontycznego.Spotkanie odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu – gabinecie konsultacyjnym- bez fotela dentystycznego i sprzętu medycznego, gdzie lekarz i pacjent mogą się poznać i spokojnie porozmawiać w przyjaznej atmosferze.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku młodszych pacjentów, którzy mogą być zaniepokojeni, kiedy są od razu posadzeni na fotelu stomatologicznym nie wiedząc co będzie się dalej działo.

Lekarz omawia z pacjentem informacje uzyskane na podstawie ankiety oraz wspólnie ustalamy dalsze postępowanie. Dla postawienia prawidłowego rozpoznania i ustalenia najlepszego planu leczenia potrzebne jest dokładne badanie pacjenta i wykonanie badań dodatkowych.

Lekarz wytłumaczy pacjentowi jakie badania będą konieczne w dalszej części wizyty, aby dokładnie określić problemy ze zgryzem.

Zebranie danych diagnostycznych potrzebnych do postawienia pełnej diagnozy i planowania leczenia

Dalsza część wizyty odbywa się w gabinecie zabiegowym. I składa się z kilku elementów:

  1. wykonanie fotografii twarzy, uśmiechu oraz zębów
  2. badanie stomatologiczne
  3. wykonanie wycisków do modeli diagnostycznych

Następnie pacjent udaje się do pracowni rentgenowskiej na wykonanie cyfrowych zdjęć radiologicznych. Może być to jedno (zdjęcie panoramiczne) lub dwa zdjęcia (zdjęcie panoramiczne i cefalometryczne) w zależności od dalszego planowanego postępowania.

Na zakończenie wizyty pacjent otrzymuje szczegółowy raport z wizyty zawierający wstępne rozpoznanie, wynik badania stomatologicznego oraz kartę zleceń do wykonania przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego.

CO DALEJ?

Kolejna wizyta na jaką umawia się pacjent to OMÓWIENIE PLANU LECZENIA ORTODONTYCZNEGO.Odbycie tej wizyty nie zobowiązuje pacjenta do podjęcia leczenia, natomiast jest ona niezbędna aby lekarz mógł omówić szczegółowo wadę zgryzu, którą rozpoznaje się na podstawie analizy wyników wszystkich badań wykonanych podczas konsultacji ortodontycznej.

 

KARTA ORTODONTYCZNEJ WIZYTY KONSULTACYJNEJ