Równe zęby są jednym z głównych wyznaczników atrakcyjności uśmiechu. Piękny i estetyczny  uśmiech jest atutem w wielu sytuacjach życiowych i pomaga w odzyskaniu pewności siebie. Brak skrępowania z powodu uzębienia pozwala na uzyskanie dużego komfortu i  pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Poza zaletami estetycznymi, leczenie ortodontyczne jest często konieczne z przyczyn zdrowotnych. Wady zgryzu w niektórych przypadkach mogą stanowić przyczynę rozwoju próchnicy oraz chorób przyzębia. Nieprawidłowe rozmieszczenie zębów może prowadzić do ich nadmiernego ścierania, problemów z przeżuwaniem oraz innych zaburzeń czynnościowych, które obejmują stawy skroniowo-żuchwowe. Aparat  ortodontyczny może  pomóc  uporać się z tymi dolegliwościami.

Na czym polega leczenie?

Leczenie ortodontyczne polega na wykorzystaniu różnego rodzaju aparatów ortodontycznych, które dzielą się na zdejmowane i  stałe. W zależności od rodzaju, można je zakładać od strony wargowej lub językowej zębów pacjenta. Aparaty ortodontyczne umożliwiają wykonywanie przemieszczeń zębów do pożądanej pozycji oraz  korektę ich położenia

Nowoczesna ortodoncja- czym się wyróżnia?

Na leczenie ortodontyczne składa się wiele etapów. Techniki, przy użyciu których są one realizowane mają bezpośredni wpływ na komfort pacjenta , jakość oraz ostateczny wynik leczenia.

 1. Diagnostyka
  • Jest to pierwszy i można śmiało powiedzieć – najważniejszy etap leczenia. Jedynie rozpoznanie wszystkich nieprawidłowości umożliwia dalsze właściwe leczenie pacjenta. Z tego powodu do tego etapu przywiązujemy  bardzo dużo uwagi, wykonujemy go szczegółowo i według najnowszych standardów, stosując jednocześnie metody najbezpieczniejsze dla pacjenta i dostarczające największą ilość danych (techniki cyfrowe)
  • Nowoczesna diagnostyka ortodontyczna zakłada przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem oraz wykonanie wielu badań i analiz. Im więcej informacji uzyskamy na temat oczekiwań  pacjenta i wady zgryzu, tym lepiej możemy zaplanować leczenie.
  • W ramach naszej diagnostyki  wykonujemy:
    • szczegółowy wywiad z pacjentem
    • szczegółowe badanie stomatologiczne pod kątem próchnicy, niepróchnicowych uszkodzeń zębów, chorób dziąseł i kości otaczającej zęby, ruchomości  zębów, Badanie odbywa się w powiększeniu (lupy, mikroskop stomatologiczny) zgodnie z zasadami nowoczesnej stomatologii.
    • badanie tkanek miękkich
    • ocena aktualnej higieny jamy ustnej za pomocą miarodajnych wskaźników dających możliwość oceny postępów na kolejnych wizytach
    • ocenę aktualnego ryzyka próchnicy wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania
    • badanie stawów skroniowo- żuchwowych
    • badanie czynności mięśni, których nieprawidłowa funkcja wpływa na łuki zębowe
    • wirtualne modele diagnostyczne zębów wraz z cyfrowymi pomiarami zębów i łuków zębowych
    • cyfrowe zdjęcia panoramiczne z oceną kości szczęk, zębów, stawów skroniowo- żuchwowych
    • cyfrowe zdjęcia cefalometryczne wraz z szczegółową komputerowa analizą kości szczęk, zębów oraz tkanek miękkich twarzy, oceną drożności dróg oddechowych oraz ocena wzrostu u pacjentów rosnących
    • portfolio fotograficzne twarzy, uśmiechu i zębów wraz z analizą estetyczną uśmiechu i oceną możliwości jego poprawy
 2. Planowanie leczenia
   
  Podstawą planowania leczenia jest ustalenie wspólnie z pacjentem celów leczenia.

  Leczenie ortodontyczne może być leczeniem kompleksowym mającym na celu największą możliwą poprawę estetyki uśmiechu i zgryzu pacjenta. Może być także zorientowane na rozwiązanie konkretnego problemu u pacjenta, np. wydłużenie zęba złamanego poniżej dziąsła aby umożliwić jego prawidłową odbudowę

  Leczenie ortodontyczne może być leczeniem samodzielnym, jednak obecnie często jest ono jednym z etapów zespołowego( interdyscyplinarnego) leczenia stomatologicznego.(jako przygotowanie do zabiegów z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki stomatologicznej itp. lub po zakończeniu leczenia ortodontycznego pacjenci decydują się na zabiegi kosmetycznej korekty kształtu zębów i wybielanie) Dzięki kompleksowemu podejściu oraz rozwojowi technologii możliwe jest zapewnienie najlepszych efektów estetycznych.

  Do niedawna głównym celem leczenia ortodontycznego było uzyskanie prawidłowego zgryzu (wzajemnego kontaktu górnych i dolnych zębów pacjenta w odpowiedni sposób).

  Obecnie poza prawidłowym zgryzem bierzemy pod uwagę także wiele innych aspektów.

  Nowoczesna ortodoncja zakłada planowanie leczenia w oparciu o estetykę twarzy i uśmiechu (z ang. face- driven orthodontics). Dużo uwagi poświęca się temu jak możemy uczynić uśmiech pacjenta bardziej atrakcyjnym nie tylko obecnie, lecz również w przyszłości. Jest to możliwe jeśli znamy procesy jakie zachodzą w twarzy z upływem czasu.

  Niezwykle ważne jest planowanie leczenia ortodontycznego w sposób, który ograniczy występowanie powikłań takich jak próchnica, zapalenie dziąseł, recesje dziąseł (odsłonięte korzenie zębów), skracanie się korzeni zębów pod wpływem działania sił ortodontycznych.

  Do tego celu indywidualnie dobieramy technikę leczenia oraz aparat dla konkretnego pacjenta

  Nowoczesna ortodoncja nie patrzy tylko na zęby. Podchodzimy do pacjenta holistycznie. Podczas badania pacjenta mamy możliwość uzyskać informacje wykraczające poza te niezbędne do planowania przesunięć zębów, jak np. stopień drożności dróg oddechowych, który ma ogromny wpływ na jakość życia i zdrowie pacjentów. Właściwe wykorzystanie takich informacji pozwala np. odpowiednio planować leczenie ortopedyczne u rosnących pacjentów lub leczyć pacjentów dzięki współpracy ze specjalistami innych dyscyplin medycyny ( np. laryngologami). Można dzięki temu uniknąć groźnych dla zdrowia i życia powikłań ( bezdech senny)

 3. Przebieg leczenia
   
  Stawiamy na nowoczesne i oryginalne materiały.

  Leczenie ortodontyczne przeprowadzamy przy użyciu aparatów, których elementy powstają na drodze różnych technologii. W ostatnich latach powstały nowe stopy metali wykorzystywane np. do produkcji łuków ortodontycznych, które umożliwiają przesuwanie zębów z użyciem delikatniejszych sił przez co zwiększa się bezpieczeństwo a skraca czas leczenia. Niestety na rynku dostępnych jest również wiele tzw „zamienników”. Wiedząc, że stosowanie nowoczesnych i oryginalnych materiałów ogromnie podnosi jakość leczenia ortodontycznego nie idziemy na żadne ustępstwa w tej kwestii.

  Opiekujemy się pacjentami w trakcie leczenia aby nie doszło do powikłań

  Ze względu na stały rozwój wiedzy na temat przyczyn powstawania i sposobów zapobiegania powikłaniom, które mogą towarzyszyć leczeniu ortodontycznemu w naszym gabinecie stosujemy AUTORSKI PROGRAM OPIEKI NAD PACJENTEM ORTODONTYCZNYM, który obejmuje najnowsze zalecenia dla pacjentów będących przed, w trakcie i po leczeniu ortodontycznym stosowane w gabinetach najwybitniejszych ortodontów na całym świecie.

  W razie wystąpienia powikłań, np. demineraliacji (odwapnień) szkliwa umożliwiamy leczenie wykorzystujące zabiegi z zakresu tzw. stomatologii minimalnie inwazyjnej, które opierają się na zachowaniu całej lub jak największej ilości tkanek zęba i razem z zabiegami profilaktycznymi stanowią trzon współczesnej stomatologii.

  Stale monitorujemy postępy i podnosimy jakość leczenia

  Pacjenci będący w trakcie leczenia mają wykonywane wielokrotnie fotografie cyfrowe twarzy, uśmiechu i zębów (takie jak przed rozpoczęciem leczenia). Umożliwia to lekarzowi bardzo dokładną analizę aktualnej sytuacji oraz zauważenie szczegółów, które nie zawsze są widoczne podczas wizyty kontrolnej pacjenta (podobnie jak nie można precyzyjnie zbadać i zaplanować leczenia pacjenta oglądając układ zębów tylko podczas pierwszej konsultacji).

 4. Zakończenie leczenia
   
  Ekwilibracja

  Retencja

  Po zakończeniu leczenia aktywnego ( czas noszenia aparatu) pacjenci przechodzą w tzw. okres retencji tj. utrwalenia wyników leczenia. Ustabilizowanie zębów w ich nowych pozycjach daje po zdjęciu aparatu dodatkowy czas na przebudowę kości wokół korzeni i wpływa na zwiększenie stabilności wyniku leczenia ortodontycznego.

  Na podstawie badan naukowych wiemy, które przemieszczenia zębów/ wyjściowe wady zgryzu maja największą tendencję do nawrotu. Z tego powodu możemy indywidualnie dla każdego pacjenta zaplanować aparaty retencyjne jakie będą najskuteczniejsze oraz czas retencji.

  Na podstawie badań wiemy także, że zmiany w obszarze naszej twarzy i w zgryzie zachodzą przez całe życie -podobnie jak zachodzą zmiany w całym naszym organizmie (tzw. zmiany związane z wiekiem, starzenie się organizmu). W stosunku do łuków zębowych dochodzi między innymi do ich zwężenia co może powodować zmiany w położeniu zębów. Zatem jeśli chcemy utrzymać idealnie proste zęby przez wiele lat należy odpowiednio zaplanować retencję.